Досије издања Кривично право - општи део (пето измењено и допуњено изд.) Драган Јовашевић.. Product #: 978-86-6047-273-3 based on 0 reviews Regular price: 1.430 RSD 1.430 RSD

Кривично право - општи део (пето измењено и допуњено изд.)

Драган Јовашевић

1.430 RSD 
Цена: 1.140 RSD

- +

Додај у листу жеља

Основни појмови и институти општег дела кривичног права изложени су на бази позитивноправних решења садржаних у: Кривичном законику, Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закону о одговорности правних лица за кривична дела, Закону о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закону о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, Закону о извршењу кривичних санкција и Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера, с изменама и допунама које су у примени на дан 1. јуна 2018. године. Текст је поткрепљен бројним теоријским схватањима домаће, али и иностране кривичноправне теорије, правним схватањима најзначајнијих судова у Републици, као и компаративним решењима савремених кривичних закона или законика, нарочито оних који су донети у последње време чиме је подигнут ниво актуелности, али и озбиљног научног промишљања. Поред тога, одређено место и пажња је с обзиром на посматрану материју посвећена и излагању бројних института који су везани за посебан статус малолетника и правних лица као учинилаца кривичних дела у мери и на начин који се односе на основне појмове и институте општег дела кривичног права.

Спецификација
ISBN
Број страна 396
Повез Меки
Формат 17x24
Нема коментара за овај производ.
Напиши коментар
ЛошеОдлично