Edicija 'Parerga'

Broj proizvoda:
Sortiraj:

Кant i Marburška škola

Paul Natorp

264 RSD  200 RSD

Protiv liberala

Armin Moler / Preveo Dušan Dostanić

275 RSD  210 RSD

Bezvrednost jurisprudencije kao nauke

Julijus fon Кirhman / prevela Dušica Guteša

220 RSD  150 RSD

Evropa ne postoji

Dijego Fuzaro

495 RSD  370 RSD

Dvostruko lice prava

Adolf Julijus Merkl

198 RSD  150 RSD

Hermeneutički ogledi

Helmut Feter

320 RSD  260 RSD

Maks Veber

Karl Jaspers

187 RSD  140 RSD