Edicija 'Politika i društvo'

Broj proizvoda:
Sortiraj:

Misao o pravu u delima srpskih pisaca

Dragoljub Popović

440 RSD  290 RSD

Stranački pluralizam ili monizam

Vojislav Koštunica i Kosta Čavoški

700 RSD  500 RSD

Neoliberalna bajka

Vladimir Milutinović

550 RSD  360 RSD

Ekonomija postmoderne

Jovan B. Dušanić

550 RSD  360 RSD

Samopoštovanje i puzavost

Danilo N. Basta

913 RSD  590 RSD